wtorek, 29 kwietnia 2014

Polska wieś w akwarelii - wernisażZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

POLSKA WIEŚ W AKWARELII
   
Wystawa prac artysty malarza, rzeźbiarza

MIECZYSŁAWA  JAKUCZKA

Zapraszamy na wernisaż

8 maj o godz. 15.00
w Bibliotece Publicznej w Chełmku

zapraszamy 
MIECZYSŁAW  JAKUCZEK

urodził się 1928 w Oświęcimiu. Mieszka i działa w Oświęcimiu .

W latach 50 – tych ukończył  Szkołę Plastyczną w Bielsku Białej. 

W 1963 roku  rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Katowicach.
 Malowanie towarzyszyło artyście od zawsze. Jego ulubione tematy  to konie, polska wieś oraz przeważnie rzeźba sakralna.   
Działacz, społecznik. Skromny człowiek. Jego prace można oglądać w Polsce i za granicą. Za działalność otrzymał:
Dyplom Honorowej odznaki rzemiosła nadanej przez Beskidzką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
Wyróżnienie w konkursie Wolontariusz Roku 2012 w kategorii najlepszy wolontariusz w organizacji
Dyplom przyznania nagrody „Skrzydła nadziei”  Salezjańskiego Centrum Dla Dorosłych w Oświęcimiu
Wyróżnienie w  wystawach prac artystycznych i rękodzielnictwa Akademii Sztuk Przeróżnych. Oświęcim.  Zasole
Dyplom za prowadzenie sekcji rysunku i malarstwa Akademii Sztuk Przeróżnych.
Dyplom za udział w wystawie prac artystycznych i rękodzielniczych Akademii Sztuk Przeróżnych na Łosiówce.
Podziękowanie za pracę społeczną na rzecz Cechu w Oświęcimiu w latach 2009-2013.
Dyplom za zaangażowanie artystyczne i czynne wspieranie twórczej działalności „ASP na Zasolu”

PO WYSTAWIE....  

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Odjazdowy Bibliotekarz 2014


                         
REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Odjazdowy Bibliotekarz  2014”

·         Organizatorem rajdu jest Biblioteka Publiczna w Chełmku.
·         Termin rajdu: 14 maja 2014 r. /środa/
·         Czas i miejsce : godz. 17.00 Centrum Sportowe
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz. 20.00
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego.
·          Trasa wycieczki /drogi leśne/ około 15 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Centrum Sportowym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Losowanie nagrody w postaci ROWERA  nastąpi po zakończonym rajdzie przez osoby upoważnione.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym/
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna w
Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka_chelmek@poczta.fm  tel. 338461336
      W zgłoszeniu należy podać:
-      imię i nazwisko
     -   wiek uczestnika
     -    adres
     -    kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 13 maja 2014 r.

·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny
 wtorek, 15 kwietnia 2014

I kolejne dobre wiadomości....

Zakończyła się rekrutacja do Programu budowania partnerstw dla bibliotek III rundy PRB. Do konkursu zgłosiło się 78 bibliotek z całej Polski, spośród których 49 otrzymało grant w Konkursie "Aktywna Biblioteka". Komisja rekrutacyjna zaopiniowała do udziału w Programie 33 biblioteki z 12 województw. Serdecznie gratulujemy bibliotekom przyjętym do Programu!

Warto zajrzeć 
LISTA LAUREATÓW

piątek, 11 kwietnia 2014

SUKCES Biblioteki w konkursie grantowym Aktywna Biblioteka
Z przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Wszystkie wnioski zostały ocenione przez ekspercką Komisję Grantową, która zarekomendowała do dofinansowania  82 projekty z 164 aplikowanych wniosków. 
To prawdziwy sukces bowiem Biblioteka Publiczna MOKSiR znalazła się w gronie finalistów dwóch projektów. „Cooltowa strefa przygody” to aktywizujące metody spotkań dla młodzieży, która będzie odkrywać piękno i bogactwo lokalnych atrakcji dziedzictwa kulturowego swojej okolicy. Zaprosimy  ich do świata przygody i wyzwań wykraczających poza schemat standardowej lekcji regionalizmu.
Drugi projekt to „Topolowa Akademia Malucha”  czyli zajęcia dla dzieci do 5 roku życia i ich opiekunów, które nie korzystają z edukacji przedszkolnej. Biblioteka stanie się bezpieczną, przyjazną,  estetyczną przestrzenią dla najmłodszych. Założeniem projektu jest  uruchomienie tzw. Grup Zabawowych w bibliotece.
Każda biblioteka uczestnicząca w III rundzie PRB mogła złożyć 2 wnioski o dotację do 4 500 zł każdy!
Łączna suma dofinansowanych projektów złożonych przez naszą bibliotekę to kwota 8 784 zł. Ważną kwestią  jest informacja, iż wkładem własnym niefinansowym jest tutaj praca bibliotekarzy i wolontariuszy na rzecz projektu.
Konkurs Grantowy jest dla bibliotek szansą na pozyskanie nowych czytelników, nawiązanie nowych partnerstw i zrealizowanie działań, na które dotychczas nie było środków.
Daje bibliotekom możliwość rozwoju, odkrycia nowych płaszczyzn działania i aktywizacji lokalnych społeczności oraz otwiera dla nich zupełnie nowe perspektywy.
Konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka" realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jest skierowany do bibliotek uczestniczących w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.