piątek, 31 stycznia 2014

Spotkanie inauguracyjne zawiązania współpracy partnerskiej


Pisali o nas...
Pisali o nas

W dniu 30 stycznia Biblioteka Publiczna w Chełmku stała się autentycznym centrum                        kulturalno-oświatowym naszej Gminy.  W tym bowiem dniu  w progi naszej Książnicy zawitali znamienici goście:  Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Waldemar Rudyk, Magdalena Świergolik trenerka z Centrum Aktywności Lokalnej, która wyjaśniła zebranym cele i  korzyści jakie wynikają ze współpracy partnerskiej na terenie Gminy. Teresa  Jankowska pracownik Ośrodka Kultury w Brzeszczach, która przedstawiła korzyści  na przykładzie Biblioteki w Brzeszczach jakie płyną z uczestnictwa  w Programie Rozwoju Bibliotek. Kolejnymi  gośćmi spotkania byli : Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Helena Szewczyk, dyrektor SZS w Gorzowie Lucyna Elżbieciak, w zastępstwie dyrektor PZ nr 8 Anna Ciepiela, kierownik świetlicy środowiskowej Ewa Wędzina, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Maria Gołyźniak, z ramienia Koła Gospodyń Wiejskich Janina Baran, przedstawiciel Klubu Kolpinga Marianna Sitek, reprezentant Klubu Seniora Halina Liszka, Prezes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Teresa Daniek, Aleksander Babiński Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej, Bartosz Janiczek z autoryzowanego punktu sprzedaży  T- mobile.
Spotkanie  miało na celu zawiązanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju bibliotek w naszej gminie  działaniach skierowanych na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach realizowanego Programu Rozwoju Bibliotek, którego jesteśmy finalistami.  Propozycje wspólnych działań i deklaracje zebranych osób  o otwartości i chęci współpracy zostało uwiecznione podpisaniem porozumienia współpracy partnerskiej. Jednocześnie wychodząc naprzeciw naszej misji, którą jest  „Biblioteka  jako miejsce otwarte, przyjazne  dla obecnych i potencjalnych użytkowników w każdym wieku.            Wykorzystując nowe technologie, pragniemy  zaspokajać potrzeby kulturalne i edukacyjne społeczeństwa lokalnego.”  Bardzo miłym akcentem  był występ artystyczny zespołu „Chełmkowianki” z akordeonistą Krzysztofem Dłubiszem, który uświetnił nasze uroczyste spotkanie.


Fotorelacja ze spotkania dotyczącego współpracy partnerskiej na terenie Gminy

Bibliotekarze na szkoleniuW dniach 3 i 4 luty 2014’ biblioteka będzie nieczynna
z powodu wyjazdu bibliotekarzy na szkolenie w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek
Przepraszamy

wtorek, 14 stycznia 2014

Darczyńcy i Sponsorzy Biblioteki w 2013'Darczyńcy i Sponsorzy Biblioteki Publicznej w Chełmku w roku 2013’
Serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy w 2013 roku wzbogaciły nasz księgozbiór o nowe pozycje;

Cygan Olga, Dziąba Marzena, Bogdan Kowalczyk,  Lorek Dorota,  Pawela  Marian, Palus Jan, Polanek Anna, Twardy Edyta, Urbańczyk Zofia, Agnieszka Kuczyńska- Gondzik, Wójcik Małgorzata.

Słowa podziękowań kierujemy w stronę osób prywatnych, instytucji oraz firm, które wsparły finansowo        i rzeczowo podejmowane przez bibliotekę działania.
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmku, Gminna Spółdzielnia  „Samopomoc  Chłopska” , Cukiernia „Ptyś”,  Autoryzowany Punkt Sprzedaży T-mobile Bartosz Janiczek,  Firma „Szan”, Restauracja „Ciżemka”,  „Art. – Mlecz”, Edyta Kaczmarek, Monika Jamróz, Sylwia Król, Bernadetta Pytlik, Jadwiga Kuciel, Aleksander Kobyłczyk, Krzysztof Kaleta  „Teatr Żywego Słowa”, Jadwiga Szpiegla
  
Dzięki Państwa wsparciu możemy realizować nasze zadania, uatrakcyjniać ofertę usług i dążyć do stałego podnoszenia ich poziomu oraz dalszego rozwoju Biblioteki.

piątek, 3 stycznia 2014

Wolontariat w Bibliotece !

Zapraszamy do współpracy w charakterze Wolontariusza chętne osoby, które chcą ciekawie spędzić wolny czas, rozwinąć swoje zainteresowania, zdobyć nowe umiejętności...
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia
Liczba miejsc ograniczona :)

czwartek, 2 stycznia 2014

Nasza Biblioteka Miejscem Przyjaznym Książce w akcji Mikołajkowej z e- książkąMiejsce przyjazne książceW grudniowe, bardzo wietrzne popołudnie  odbyło się niezwykłe spotkanie czytelnicze pt.”Mikołajki z e-książką. Najbardziej wytrwali, nieustraszeni szalejącą pogodą za oknem przybyła do Książnicy w Chełmku. Najmłodsi z rodzicami i dziadkami              w świątecznej scenerii   wysłuchali przepięknej baśni H.Ch. Andersena „Calineczka”. Był czas na ilustracje do książki, była legenda o Św. Mikołaju, wspólne zabawy i dużo radości.
A wszystko to, aby zainteresować dzieci i starszych nie co też, czytaniem poprzez ciekawą formę obcowania z e - książką oraz zachęcenie do częstych kontaktów            z biblioteką.
Tutaj Jesteśmy Wyróżnieni