piątek, 28 kwietnia 2017

Zapraszamy na Rajd Rowerowy                                                                                                                      

Biblioteka Publiczna MOKSiR
ul. Topolowa 8, 32-660 Chełmek     
tel./fax 33 846 13 36
biblioteka_chelmek.blogspot.com
www.moksir.pl
                         
REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Czytelnicza Eskapada Rowerowa 2017”
·         Organizatorem rajdu jest  Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
       i Rekreacji w Chełmku w ramach realizacji projektu Oczytany Chełmek - wspólnie 
      w stronę książki
·         Termin rajdu: 20 maj 2017 r. /sobota/
·         Czas i miejsce : godz. 11.00 Park Rodzinny
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz. 14.30
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego. Obowiązują kaski ochronne.
·          Trasa wycieczki /ścieżki leśne/ około 16 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Parku Rodzinnym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym/
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/

. Obowiązują kaski ochronne na głowę.
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna
w Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka_chelmek@poczta.fm  tel. 338461336
      W zgłoszeniu należy podać:
-      imię i nazwisko
     -   wiek uczestnika
     -    adres
     -    kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2017r.
·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny


środa, 26 kwietnia 2017

Półfinał III ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników powiatu oświęcimskiego                                                Zapraszamy do Galerii naszych zdjęćW piątek 21 kwietnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku gościliśmy 58 uczniów wraz z opiekunami i rodzicami z 13 instytucji z powiatu oświęcimskiego w ramach  półfinału  III Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników.

Półfinaliści rozpoczęli drużynowe rozwiązywanie testów w kategoriach I-III oraz IV-VI.  Zadaniem ich było udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania do półfinałowej książki  „Bohaterski miś” B. Ostrowskiej oraz „Tomek na Czarnym Lądzie” A. Szklarskiego.
Po zakończeniu testu wszyscy udali się na poczęstunek, ufundowany przez Piekarnię GS w Chełmku.
Na koniec nastąpiła najmilsza część programu, czyli podsumowanie wcześniejszego etapu powiatowego, wręczenie nagród książkowych ufundowanych przez wydawnictwo ZNAK,  wręczenie dyplomów dla laureatów konkursu oraz podziękowań dla koordynatorów szkolnych.
 Etap powiatowy konkursu objął patronatem Pan Andrzej Saternus– Burmistrz Miasta Chełmek, który równocześnie ufundował nagrody dla zwycięzców. Nagrody wręczyła Pani Janina Świerz – Sekretarz Gminy.
Zakończeniem Gali Czytelniczej był występ muzyczny uczniów z SZS nr 1 w Chełmku pod kierunkiem Pana Artura Gomółki.
Organizatorem głównym  konkursu było Stowarzyszenie Wielka Liga z Katowic,  Ministerstwo Edukacji Narodowej objęło swoim patronatem to czytelnicze przedsięwzięcie.
Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku w edycji 2016/2017pełniła rolę koordynatora powiatowego konkursu i współorganizatora półfinału  co było dla nas dużym wyróżnieniem.
Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, za to duże zaangażowanie, aktywność w obcowaniu z książką.
Mamy nadzieję,  że wszystkich nas połączyła wspólna wartość jaką jest czytanie książek
i że za rok znów spotkamy się na teście półfinałowym oraz zmaganiach powiatowych.

czwartek, 6 kwietnia 2017

Wielka Liga Czytelników - półfinał ogólnopolskiego konkursu

 
Szanowni Państwo

Koordynatorzy szkolnego etapu
ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników
Na stronie WLC podane są miejsca półfinałów
                                      równocześnie serdecznie zapraszamy


Na Czytelniczą Galę w ramach organizacji ogólnopolskiego półfinału projektu czytelniczego Wielka Liga Czytelników  powiatu oświęcimskiego 

21 kwietnia o godz. 10.30 półfinałowy test drużynowy
po nim ok. godz. 12.00 podsumowanie, wręczenie nagród książkowych, dyplomów.