czwartek, 6 kwietnia 2017

Wielka Liga Czytelników - półfinał ogólnopolskiego konkursu

 
Szanowni Państwo

Koordynatorzy szkolnego etapu
ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników
Na stronie WLC podane są miejsca półfinałów
                                      równocześnie serdecznie zapraszamy


Na Czytelniczą Galę w ramach organizacji ogólnopolskiego półfinału projektu czytelniczego Wielka Liga Czytelników  powiatu oświęcimskiego 

21 kwietnia o godz. 10.30 półfinałowy test drużynowy
po nim ok. godz. 12.00 podsumowanie, wręczenie nagród książkowych, dyplomów.


sobota, 25 marca 2017

Uczestnicy Topolowej Akademii Malucha w Fabryce CukierkówUczestnicy Topolowej Akademii Malucha działającej przy Bibliotece Publicznej MOKSIR w Chełmku wraz z opiekunami odwiedzili w ramach zajęć najmniejszą na świecie fabrykę cukierków w Krakowie. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wytwarzane są słodkie łakocie oraz sami mogli wykonać cytrynowego lizaka. Na zakończenie spotkania każdy z milusińskich otrzymał dyplom „Młodego Karmelarza” i słodkie cukierki.


Zapraszamy do Galerii naszych zdjęćTUTAJ

środa, 22 marca 2017

Topolową Akademię Malucha odwiedziła Pani Wiosna9 marca 2017 roku maluchy pożegnały zimę i powitały Panią Wiosnę. Wspólnie poszukiwaliśmy pierwszych oznak wiosny, wykonaliśmy prace plastyczne wiosennego kwiatka.
Nie zabrakło również zabaw ruchowych i wspólnego śpiewu.


Zapraszamy do Galerii zdjęć TUTAJKsiążka, którą polecam...regulamin Gminnego Konkursu
Regulamin Gminnego konkursu "Książka, którą polecam"
Nazwa konkursu: "Książka, którą polecam"
Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna MOKSIR w Chełmku
Cele konkursu:
·         Rozbudzenie zamiłowań czytelniczych
·         Kształcenie umiejętności rozumienia tekstu.
·         Popularyzacja współczesnej literatury dziecięcej i młodzieżowej  spoza kanonu lektur szkolnych, w tym literatury dla osób ze szczególnymi potrzebami.
·         Rozwijanie umiejętności autoprezentacji
·         Kształcenie umiejętności promowania książki.
·         Integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów:
I-III szkoły podstawowej ; IV-VI szkoły podstawowej ; I-III gimnazjum z terenu Gminy Chełmek oraz
podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku.
Zasady uczestnictwa:
 ETAP – SZKOLNY
·         Chętni uczniowie przedstawiają prezentację wybranej książki spoza kanonu lektur . Książki powinny być z kategorii współczesnej literatury, wydane w ciągu ostatnich trzech lat.
·          Zadaniem uczestników konkursu będzie prezentacja książki w  taki sposób by ktoś chciał ją przeczytać..
Uczniowie powinni w sposób ciekawy, oryginalny i kreatywny zaprezentować wybraną przez siebie książkę, którą polecają…
·         Uczniowie szkoły wraz z opiekunami oceniają i wybierają maksymalnie dwie osoby,  w poszczególnych kategoriach wiekowych, które będą reprezentować szkołę w konkursie międzyszkolnym.
·         Zwycięzcy etapu  szkolnego powinni zostać wyłonieni i zgłoszeni do Biblioteki Publicznej MOKSIR w Chełmku  do 20 kwietnia 2017 r.
Do nazwiska zwycięzcy etapu szkolnego należy dołączyć także informację o tytule i autorze prezentowanej przez niego książki oraz zgodę na publikację wizerunku. (zał. nr 1)


ETAP – GMINNY
·         W konkursie biorą udział maksymalnie 2 osoby reprezentujące szkołę z każdego etapu nauczania (I-III, IV –VI, oraz I-III gimnazjum)

·         Treść i forma przekazu prezentacji książki dowolna.
·         Prezentacja wybranej książki nie może przekroczyć 5 minut.
·         Finał konkursu odbędzie się w sali widowiskowo-kinowej MOKSIR w Chełmku w dniu                                       26 kwiecień 2017 o godz.11.00

Kryteria oceny:
·         Uczniowie będą  oceniani w czterech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe – klasy 1 – 3;  klasy 4 – 6, oraz gimnazjum.
·         Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceniać będzie:
- oryginalność prezentacji: 0 – 4  punkty;
- poprawność językowa : 0 – 8 punktów;
- umiejętność uzasadnienia swojego wyboru książki : 0- 8 punktów;
Każdy uczeń może zdobyć maksymalnie 20 punktów.
·         Wszyscy aktywnie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zakładki.
·         Laureatom konkursu gminnego zostaną wręczone nagrody książkowe.
Laureaci konkursu oraz podopieczni Fundacji im. Brata Alberta zaprezentują książkę, którą polecają” 16 lipca 2017r. w Parku Rodzinnym podczas finału projektu Oczytany Chełmek – wspólnie w stronę książki” 
         
      Biblioteka Publiczna MOKSiR                     
      ul. Topolowa 8, 32-660 Chełmek 
      tel./fax 33 846 13 36
      biblioteka_chelmek.blogspot.com
                      www.moksir.plDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

karta zgłoszenia:
zał. nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Gminny KONKURS
KSIĄŻKA, KTÓRĄ POLECAM
Imię i nazwisko ………………………..…………………………………..……………
Wiek …………
Klasa …………
Nazwa i adres placówki szkoł, która zgłasza ucznia, wraz z numerem telefonu ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł i autor wybranej książki ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oraz kontakt opiekuna konkursu ……………………………..………………………………

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póz. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, Facebooku oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez Organizatora Konkursu „Książkę, którą polecam" w celach wynikających                 z regulaminu tego Konkursu w ramach realizacji projektu „Oczytany Chełmek”- wspólnie w stronę książki.
……………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna

Biblioteka Publiczna MOKSiR                                                        
ul. Topolowa 8, 32-660 Chełmek                                       
 tel./fax 33 846 13 36                                                                                             
biblioteka_chelmek.blogspot.com                                               
 
www.moksir.pl          
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                                                                                                                               


Relacja zdjęciowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku ZAPRASZAMY 

Zmagania konkursowe wśród uczniów konkursie krasomówczym

Zapraszamy do Galerii Zdjęć