sobota, 14 kwietnia 2018

Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz 2018
Biblioteka Publiczna MOKSiR
ul. Topolowa 8, 32-660 Chełmek     
tel./fax 33 846 13 36
biblioteka@chelmek.pl
biblioteka_chelmek.blogspot.com
www.moksir.chelmek.pl
                         
REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Odjazdowy Bibliotekarz  2018”

·         Organizatorem rajdu jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - Biblioteka Publiczna w Chełmku
·         Termin rajdu: 20 maja 2018 r. /niedziela/
·         Czas i miejsce : godz. 10.00 Park Rodzinny
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz. 14.00
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego. Kaski ochronne mile widziane.
·          Trasa wycieczki /ścieżki leśne/ około 20 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Parku Rodzinnym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną MOKSIR w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna w
Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka@chelmek.pl lub pod nr. tel. 338461336
      W zgłoszeniu należy podać:
-      imię i nazwisko
     -   wiek uczestnika
     -   adres
     -   kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 maja 2018r.
·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny
czwartek, 12 kwietnia 2018

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

 Dyskusyjny Klub Książki zarówno dla dorosły jak i dla młodzieży rozpoczął swoją działalność. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 i 28 marca w naszej Książnicy. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się odpowiednio 18 i 23 marca o godz. 16.00 będziemy pochylać się nad książkami A. Błotnickiej "Kiedy zegar wybije dziesiątą", oraz  "Prawdziwe wspomnienia Mali K. "A. Sharp. ZAPRASZAMY


środa, 28 marca 2018

Życzenia


Baśniowa noc w Bibliotece
„Noc z Andersenem” to impreza wspierająca Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej, który obchodzony jest na całym świecie 2 kwietnia, dla upamiętnienia dnia urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Pomysł imprezy powstał w celu wspierania                       i propagowania systematycznego czytania książek zarówno przez dzieci jak i dzieciom, pogłębienie więzi młodego czytelnika z biblioteką, aktywizacja twórcza dzieci                                             i zagospodarowanie czasu wolnego. W tym roku na całym świecie udział wzięło ponad 1600 bibliotek i ponad 95 tys. dzieci i dorosłych.
    Spotkanie rozpoczęło się 23 marca (piątek) o godzinie 18.00, a zakończyło 24 marca (sobota) o godz. 8.00. w Bibliotece Publicznej ul. Topolowa 8 w Chełmku.
      Dzieci przybyły na imprezę przebrane w piękne baśniowe stroje. Nasze zaproszenie przyjęła radna pani Helena Szewczyk.
     Po uroczystym powitaniu miał miejsce występ Grupy Teatralnej „SZTUKA” z Trzebini                  z przedstawieniem pt. „Legenda o smoku wawelskim”. Publiczność aktywnie uczestniczyła w przedstawieniu. Kolejnym punktem wydarzenia było spotkanie z Panem Andersenem przy tradycyjnym urodzinowym torcie. Dla uczestników przygotowane były warsztaty poprowadzone przez animatora z Akademii Twórczego Rozwoju „Bystrzak” z Libiąża „Kreatywny Kącik”. Pani Katarzyna Gacek zaprosiła wszystkich w magiczną podróż do Danii, rodzinnego kraju H.Ch. Andersena. Zajęcia miały na celu pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci. Były przeprowadzane eksperymenty, konkursy, quizy przybliżające postać wielkiego baśniopisarza.
       Dzieci świetnie się bawiły, czas wypełniony czytaniem baśni, konkursami oraz pokazem mody do późnych godzin nocnych, aż zmęczone nadmiarem wrażeń zasnęły.
      Po baśniowej noce w bibliotece dzieci wróciły do domów bogatsze w wiedzę, nawiązały  nowe znajomości, mogły poznać bibliotekę nocą, a książnica pozyskała nowych młodych czytelników. Nad całością tego niezwykłego wydarzenia czuwały wróżki bibliotekarki Renia, Bogusia, Ala i Ula.

Noc z Andersenem nie mogłaby się odbyć w takim kształcie, gdyby nie osoby, które wsparły to wspaniałe przedsięwzięcie. Dlatego serdeczne podziękowania otrzymują: Pan Andrzej Saternus Burmistrz Chełmka, Państwo Monika i Dominik Jamróz, Pani Anna Wojciechowska, Pan Szymon Hebda firma „Szan”, Pan Andrzej Gołębiowski, Pani Joanna Galistl cukiernia „Ptyś”, Pani Karolina i Andrzej Postupalscy, Pan Dawid Szydło, Pizzeria „Ciżemka”, Pani Sylwia Król, Pan Aleksander Kobyłczyk.


Zapraszamy do Galerii zdjęć TUTAJ

poniedziałek, 12 marca 2018

Dyskusyjny Klub Książki rusza w ChełmkuDyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich skierowany do grupy osób, które spotykają się i rozmawiają o książkach, wymieniają się spostrzeżeniami, dzielą refleksjami, dyskutują o literaturze, pisarzach, poetach, nowościach wydawniczych.  Polecamy

Spotkanie organizacyjne dla młodzieży odbędzie się 28 marca o godz. 16.30, dla dorosłych 26 marca o godz. 16.30 w siedzibie Biblioteki przy ul. Topolowej 8.