piątek, 9 czerwca 2017

Znajdź zaginiony skarb... czyli gra miejska !Co mają ze sobą wspólnego:
Tragiczna śmierć Tomasza Baty? Nieznany fragment jego testamentu odnaleziony w Chełmku? Międzynarodowi szpiedzy i poszukiwacze skarbów o mrocznej przeszłości? Przyjdź i wciel się 
w odkrywcę prawdy. Spróbuj odnaleźć ukryty skarb Baty. 
30 czerwca godzina 17:00 Biblioteka w Chełmku zaprasza!
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy drużyn trwają do 26 czerwca 2017 !REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
„W poszukiwaniu skarbu Tomasza Baty”


§1
 1. Organizatorem Gry Miejskiej jest Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku. Gra odbędzie się w ramach projektu „Oczytany Chełmek – wspólnie w stronę książki” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Gra Miejska zwana będzie w niniejszym Regulaminie GRĄ.
 3. GRA skierowana jest do osób od 11 r. ż.
 4. Uczestnictwo w GRZE jest bezpłatne.
 5. Niepełnoletni uczestnicy GRY mogą w niej uczestniczyć za pisemną zgodzą rodzica lub opiekuna.
6.    Pełnoletni uczestnicy biorą udział w GRZE po uprzednim zapoznaniu się                          i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podpisaniu oświadczenia z wyrażeniem zgody na udział w GRZE.
7.    Oświadczenia, o których mowa w powyższym punkcie można pobrać ze strony http://biblioteka-chelmek.blogspot.com/ lub podpisać bezpośrednio przed przystąpieniem do gry.
8.    Uczestnicy przed przystąpieniem do GRY zostaną podzieleni na grupy liczące nie więcej niż 5 osób.
9.    W grze nie może uczestniczyć więcej niż 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwa wcześniejsza rejestracja do gry. Tel.: (33) 33-846-13-36, e-mail: biblioteka_chelmek@poczta.fm
 1. Uczestnictwo w GRZE jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wszelkie zapisy niniejszego Regulaminu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia będące następstwem udziału w GRZE.
 1. Gra odbędzie się 30 czerwca 2017 r. na terenie Chełmka. Rozpocznie się o godz. 17.00 i potrwa maksymalnie do godz. 19.30. Rozpocznie się w siedzibie Biblioteki Publicznej MOKSiR w Chełmku, ul. Topolowa 8, . Rejestracja uczestników do gry: godz. 16.30 – 16.50.
 2. Gra będzie polegała na wykonywaniu zadań w poszczególnych punktach, które będą związane z fabułą gry oraz historią miasta Chełmek. Za każde otrzymane zadanie gracze otrzymają fragmenty mapy, która doprowadzi ich do celu bądź da wskazówkę do następnego punktu. Uczestnicy podzieleni na grupy będą przemieszczać się po terenie miasta Chełmek i jego punktach związanych z historią, pomiędzy wyznaczonymi punktami według podanych wskazówek.

§ 2
14. Zadaniem graczy będzie jak najszybsze rozwiązanie zagadki dotyczącej historii ukrytego skarbu Tomasza Baty.

§ 3
Za zajęcie 1. miejsca zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

§ 4
Prawa i obowiązki organizatora:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania GRY bez podania przyczyny.
 2. Organizator ma prawo do wyłączenia z GRY osób niespełniających warunków Regulaminu.
 3. Organizator działa zgodnie z ustawą (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. 2014 r., poz. 1182).Oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego)Imię:………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko:……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów:…………………………………………………………
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w grze miejskiej „W poszukiwaniu skarbu Tomasza Baty” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną MOKSiR w Chełmku.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem gry miejskiej i w pełni akceptuję jego warunki.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1.      Administratorem danych osobowych gry miejskiej jest: Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku, ul. Topolowa 8, Chełmek
2.      Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych.
3.      Przysługuje mi prawo wglądu do danych mojego dziecka i żądania ich poprawienia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów gry miejskiej danych osobowych.

....................................................................................................................................................................(imię i nazwisko dziecka)
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1182, poz. 1662)., na potrzeby organizacji i promocji gry miejskiej. Jednocześnie wyrażam zgodę się na opublikowanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach Organizatora, na stronie internetowej http://moksir.chelmek.pl/  i mediach.

                                                                                 

                                                                                         ………………………………………….....
                                                                       Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Oświadczenie (osoby pełnoletniej)Imię:………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko:……………………………………………………………………………………………
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok):………………………………………………………………..
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………
Wyrażam chęć uczestnictwa w grze miejskiej „W poszukiwaniu skarbu Tomasza Baty” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną MOKSiR w Chełmku
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem gry miejskiej i w pełni akceptuję jego warunki.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
1.      Administratorem danych osobowych gry miejskiej jest: Biblioteka Publiczna MOKSiR w Chełmku, ul. Topolowa 8,
2.      Podanie danych jest dobrowolne. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych.
3.      Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych  i żądania ich poprawienia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów gry miejskiej danych osobowych.

....................................................................................................................................................................(imię i nazwisko uczestnika)
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby organizacji i promocji gry miejskiej. Jednocześnie wyrażam zgodę się na opublikowanie mojego wizerunku w publikacjach Organizatora, na stronie internetowej http://moksir.chelmek.pl/ i mediach.

                                                                                 

………………………………………….....
                                                                                              Data i podpis
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz