piątek, 28 kwietnia 2017

Zapraszamy na Rajd Rowerowy                                                                                                                      

Biblioteka Publiczna MOKSiR
ul. Topolowa 8, 32-660 Chełmek     
tel./fax 33 846 13 36
biblioteka_chelmek.blogspot.com
www.moksir.pl
                         
REGULAMIN ROWEROWEGO RAJDU
„Czytelnicza Eskapada Rowerowa 2017”
·         Organizatorem rajdu jest  Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 
       i Rekreacji w Chełmku w ramach realizacji projektu Oczytany Chełmek - wspólnie 
      w stronę książki
·         Termin rajdu: 20 maj 2017 r. /sobota/
·         Czas i miejsce : godz. 11.00 Park Rodzinny
·         Przewidziany czas zakończenia imprezy: około. godz. 14.30
·         W rajdzie mogą brać udział osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.
           Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej    
           na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą  
           rodziców bądź opiekuna prawnego. Obowiązują kaski ochronne.
·          Trasa wycieczki /ścieżki leśne/ około 16 km.
·         Organizator zapewnia poczęstunek w Parku Rodzinnym po zakończeniu trasy rowerowej.
·         Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych oraz podporządkowania się
poleceniom wydawanym przez organizatorów rajdu.
·         Każdy uczestnik rajdu odpowiada za właściwe przygotowanie swojego roweru do
jazdy na trasie/ sprawny rower wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym/
·         Każdy uczestnik Rajdu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
·         Jadąc rowerem należy zachować odległość między rowerami 3-5 m/ nie wolno
wyprzedzać oraz rozpędzać roweru/

. Obowiązują kaski ochronne na głowę.
·         W przypadku bardzo brzydkiej pogody / ulewny deszcz, burza / organizator może
odwołać rajd.
·         Uczestnictwo w rajdzie jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
      osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących Rajdu
      przygotowywanych przez Bibliotekę Publiczną w Chełmku.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników  
rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu, ani też za szkody
poniesione przez uczestników rajdu wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem
okoliczności niezależnych od organizatora.
·Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione
uczestnikom rajdu, jak również za szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po zakończeniu rajdu.
·Zgłoszenia uczestników rajdu przyjmujemy pod adresem: Biblioteka Publiczna
w Chełmku, ul. Topolowa 8, biblioteka_chelmek@poczta.fm  tel. 338461336
      W zgłoszeniu należy podać:
-      imię i nazwisko
     -   wiek uczestnika
     -    adres
     -    kontakt: e-mail lub telefon

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2017r.
·         Zabrania się udziału w  rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
·         Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
·         Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
·         Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem tel. 338461336
·         Udział w Rajdzie jest bezpłatny


4 komentarze:

 1. I jak minął rajd, będzie kolejny? :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak co roku atmosfera była wyśmienita, trasa ciekawa. Rajd udany. Kolejny w przygotowaniach z pewnością po 15 maja 2018. Proszę śledzić informacje. Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
 3. Rajd rowerowy to jest świetna przygoda, do której trzeba się dobrze kondycyjnie przygotować. Sprzęt też jest ważny, ale to już zależy od tego gdzie odbywa się rajd. W każdym razie, po przejechaniu takiego odcinka, satysfakcja jest ogromna.

  OdpowiedzUsuń
 4. Świetnie jest przejechać taki rajd, ale trzeba pamiętać o tym, że do tego trzeba się bardzo dokładnie przygotować. Jest to bardzo ważne, żeby nie nabawić się jakiejś nieprzyjemnej kontuzji. Bo o nią na takim wyjeździe bardzo łatwo.

  OdpowiedzUsuń