piątek, 31 stycznia 2014

Spotkanie inauguracyjne zawiązania współpracy partnerskiej


Pisali o nas...
Pisali o nas

W dniu 30 stycznia Biblioteka Publiczna w Chełmku stała się autentycznym centrum                        kulturalno-oświatowym naszej Gminy.  W tym bowiem dniu  w progi naszej Książnicy zawitali znamienici goście:  Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Waldemar Rudyk, Magdalena Świergolik trenerka z Centrum Aktywności Lokalnej, która wyjaśniła zebranym cele i  korzyści jakie wynikają ze współpracy partnerskiej na terenie Gminy. Teresa  Jankowska pracownik Ośrodka Kultury w Brzeszczach, która przedstawiła korzyści  na przykładzie Biblioteki w Brzeszczach jakie płyną z uczestnictwa  w Programie Rozwoju Bibliotek. Kolejnymi  gośćmi spotkania byli : Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu Helena Szewczyk, dyrektor SZS w Gorzowie Lucyna Elżbieciak, w zastępstwie dyrektor PZ nr 8 Anna Ciepiela, kierownik świetlicy środowiskowej Ewa Wędzina, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Maria Gołyźniak, z ramienia Koła Gospodyń Wiejskich Janina Baran, przedstawiciel Klubu Kolpinga Marianna Sitek, reprezentant Klubu Seniora Halina Liszka, Prezes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury Teresa Daniek, Aleksander Babiński Prezes Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej, Bartosz Janiczek z autoryzowanego punktu sprzedaży  T- mobile.
Spotkanie  miało na celu zawiązanie współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju bibliotek w naszej gminie  działaniach skierowanych na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach realizowanego Programu Rozwoju Bibliotek, którego jesteśmy finalistami.  Propozycje wspólnych działań i deklaracje zebranych osób  o otwartości i chęci współpracy zostało uwiecznione podpisaniem porozumienia współpracy partnerskiej. Jednocześnie wychodząc naprzeciw naszej misji, którą jest  „Biblioteka  jako miejsce otwarte, przyjazne  dla obecnych i potencjalnych użytkowników w każdym wieku.            Wykorzystując nowe technologie, pragniemy  zaspokajać potrzeby kulturalne i edukacyjne społeczeństwa lokalnego.”  Bardzo miłym akcentem  był występ artystyczny zespołu „Chełmkowianki” z akordeonistą Krzysztofem Dłubiszem, który uświetnił nasze uroczyste spotkanie.


Fotorelacja ze spotkania dotyczącego współpracy partnerskiej na terenie Gminy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz