wtorek, 18 września 2012

Abolicja na Książki

                      Szanowni Czytelnicy

Przyjdź i oddaj przetrzymywane książki.
Biblioteka Publiczna Miejskiego Ośrodka Kultury
 Sportu i Rekreacji
ogłosiła abolicję na książki.
Do końca roku kalendarzowego tj. do 31 grudnia możemy oddawać przetrzymywane
książki bez kary finansowej.

 Zwracamy się z prośbą do Czytelników, którzy zalegają ze zwrotem książek wypożyczonych w latach wcześniejszych, o ich zwrot do końca roku 2012'


Jednocześnie prosimy uprzejmie o terminowe wywiązywanie się z czytelniczych zobowiązań wobec 
Publicznej Biblioteki oraz filii,
przede wszystkim o terminowy zwrot wypożyczonych książek.

 




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz